ادمین پیج پایه

مناسب برای پیج نوپا فروشگاهی و آنلاین شاپ
میلیون 4 ماهیانه
 • 1 ساعت اصلاح زیر ساخت و تعامل
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی تم کاور ها و هایلایت پیج (ساده)
 • 8 پست در ماه
 • 5 استوری در روز
 • تدوین ویدیو (ساده)
 • گزارش ماهانه
 • _______________
 • _______________
 • _______________
 • _______________

ادمین پیج متوسط

مناسب برای پیج های تا 10K فالوور
میلیون 5
500/
ماهیانه
 • 2 ساعت اصلاح زیر ساخت و تعامل
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی تم کاور ها و هایلایت پیج (ساده)
 • 12 پست در ماه
 • 7 استوری در روز
 • تدوین ویدیو (ساده)
 • گزارش ماهانه
 • _______________
 • _______________
 • _______________
 • _______________

ادمین پیج ویژه

مناسب برای پیج های تا 20K فالوور
میلیون 8 ماهیانه
 • 3 ساعت اصلاح زیر ساخت و تعامل
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی تم کاور ها و هایلایت پیج (تخصصی)
 • 20 پست در ماه
 • 10 استوری در روز
 • تدوین ویدیو (تخصصی)
 • گزارش ماهانه
 • تبلیغات
 • _______________
 • _______________
 • _______________

ادمین پیج VIP

مناسب برای پیج های بالای 20K فالوور
میلیون 12 ماهیانه
 • 4 ساعت اصلاح زیر ساخت و تعامل
 • ارائه تقویم محتوا
 • طراحی تم کاور ها و هایلایت پیج (تخصصی)
 • 25 پست در ماه
 • 15 استوری در روز
 • تدوین ویدیو (تخصصی)
 • کمپین فروش
 • دایرکتور حرفه ای متخصص فروش
 • سناریو تبلیغات
 • گزارش ماهانه
 • تبلیغات