پکیج اقتصادی

مناسب برای شرکت ها
میلیون 6
500/
 • 3 گیگ فضا هاست
 • دامنه ir.
 • قالب آماده وردپرس
 • آموزش
 • 1 ماه پشتیبانی
 • _______________
 • _______________
 • _______________
 • _______________
 • _______________
 • _______________

پکیج اقتصادی

مناسب برای سایت های فروشگاهی
میلیون 8
 • 5 گیگ فضا هاست
 • دامنه ir.
 • قالب فروشگاهی
 • آموزش
 • 1 ماه پشتیبانی
 • تعریف محصول تا 20 عدد
 • درگاه پرداخت
 • _______________
 • _______________
 • _______________
 • _______________

پکیچ پیشرفته

منسب برای شرکت و فروشگاه
میلیون 10
 • 5 گیگ فضا هاست
 • دامنه ir.
 • قالب پیشرفته با امکانات
 • آموزش
 • 6 ماه پشتیبانی
 • ایجاد محصول تا 50 عدد
 • طراحی 10 صفحه
 • درگاه پردخت
 • فرم های اختصاصی
 • اتصال به سرچ کنسول
 • مشاوره seo

طراحی اختصاصی

مناسب برای همه مشاغل
میلیون 18
 • دامنه ir.
 • 5 گیگ فضای هاست
 • طراحی قالب اختصاصی
 • آموزش
 • تعریف محصول تا 100 عدد
 • طراحی صفحات مختلف
 • فرم های اختصاصی
 • مشاوره seo
 • 1 سال پشتیبانی
 • درگاه پرداخت
 • اتصال به سرچ کنسول