مجموعه " فراز مارکتینگ " واقع بندرعباس
مجموعـه تخصصـی مدیریت 0 تا 100 اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی در بندرعباس
ویـــــژه کسب و کارها و پـزشــکان و کلینیـــک ها

ما باور داریم مهمترین دغدغه یک کسب و کار باید رسیدگی به مشتریانش باشد. الباقی کارها را به ما بسپارید
ما با دارا بودن از با تجربه ترین افراد در حوزه بازاریابی شبکه های اجتماعی و حرفه ای ترین تیم مدیریت شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام، و محتوا سازی
برای پیشرفت هدفمند کسب و کار شما در شبکه های اجتماعی  آماده ارائه بهترین مدیریت برای شبکه اجتماعی کسب کار شما هستیم.

انرژی بیشتر، زمان بیشتر و در نهایت راندمان بالاتر نتیجه همکاری با فراز مارکتینگ می باشد.میدانیم وقت یک مدیر کسب و کار چقدر ارزشمند است، نمیگذاریم به هدر برود